Privacyverklaring

De website “www.debstouch4soul” en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door Debsfood4soul onder de handelsnaam Debstouch4soul, statutair gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76982572. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. Onze contactpersoon aangaande het privacybeleid is:

Debby Broersma
Robsonstraat 10
7513 DA Enschede
Tel. 06-55 19 41 61
E-mail: debby_broersma@hotmail.com

Debstouch4soul garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Debstouch4soul gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummers, uw e-mailadres). In onze factuuradministratie leggen wij daarnaast ook uw rekeningnummer vast en eventueel uw kvk-nummer. Wij bewaren onze cliëntgegevens ten behoeve van de financiële administratie maximaal zeven jaar conform de wettelijke richtlijnen.

Debstouch4soul gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de door u gevraagde dienstverlening, het afhandelen van de facturering, voor uitvoering van onze overige dienstverlening en om onze klanten van (nieuwe) producten en diensten van Debstouch4soul op de hoogte te houden. Hierbij tracht Debstouch4soul rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Debstouch4soul t.a.v. D. Broersma, Robsonstraat 10, 7513 DA, Enschede of per e-mail aan debby_broersma@hotmail.com met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij zenden u dan geen informatie meer over onze diensten.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) harde schijf van onze computer. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar debby_broersma@hotmail.om sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Robsonstraat 10, 7513 DA, Enschede. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.debstouch4soul.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar debby_broersma@hotmail.com. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. We zijn u graag van dienst.

Social media

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.